Įlaja

ĮLAJA (RK-23, RK-30)

ilaja

Skirta vandeniui nuvesti tarp kelių vienas su kitu sudurtų stogo šlaitų.